معرفی

مرکز خدمات آزمایشگاهی" دانشگاه صنعتی شریف با هدف متمرکزسازی ارائه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف پایه­ گذاری شده است و زیر مجموعه معاونت ...

ادامه مطلب
اهداف

عمده فعالیت های مرکز خدمات آزمایشگاهی در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه های پیشرفته و استفاده از توان مشاوره ای افراد متخصص در ...

ادامه مطلب
کاتالوگ

بمنظور آشنایی بیشتر با جزییات خدمات و تجهیزات آزمون های قابل ارائه در مرکز خدمات آزمایشگاهی می توانید از لینک زیر نسبت به دانلود کاتالوگ مرکز اقدام نمایید.

ادامه مطلب
گواهی ایزو 17025

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاهای آزمون و کالیبراسیون می باشد. در حال حاضر 9 آزمایشگاه و جمعا 92 آزمون کلیدی ...

ادامه مطلب

6593

تعداد درخواست های ارائه شده

11722

تعداد مشتریان

8095

تعداد نمونه های دریافت شده

100

تعداد آزمایشگاه ها

472

تعداد دستگاه ها

رسانه های ما