1401/01/20

شروع پذیرش نمونه آزمون XPS

پذیرش نمونه جدید ( نمونه 7500000 ریالی) و نوبت‌دهی آزمون XPS پس از یک وقفه‌ از تاریخ شنبه 20 فروردین‌ماه آغاز می‌شود. متقاضیان می‌توانند برای اخذ نوبت در پورتال مشتریان ثبت‌نام کنند. بدیهی است برای قرارگرفتن در صف انتظار لازم است مراحل پذیرش و پرداخت هزینه انجام و نهایی شود. متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات تعرفه به وب‌سایت مرکز خدمات آزمایشگاهی به آدرس http://centrallab.sharif.ir مراجعه کنند.

لازم به ذکر است زمان انجام تست و پاسخ‌دهی ممکن است به دلیل تعمیر دستگاه در روزهای آتی با تأخیر انجام شود. لطفا در زمان ثبت درخواست به این موضوع توجه کنید.