1400/11/11

آخرین زمان پذیرش نمونه مرکز خدمات آزمایشگاهی در پایان سال 1400

به اطلاع متقاضیان گرامی می­‌رساند، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال جاری و به دلیل تلاش این مرکز برای ارسال نتایج در زمان مقرر،‌ خواهشمند است  به هنگام پذیرش از تاریخ پاسخ‌دهی آزمون موردنظر با تماس با  واحد پذیرش آگاهی یابید. بدیهی است که در مورد آزمون‌هایی که تا پایان سال 1400 امکان انجام آن وجود نداشته باشد،‌ آزمون و اعلام نتایج به سال آینده موکول خواهد شد، لذا از سپردن نمونه‌هایی که ممکن است با گذر زمان آسیب ببینند اجتناب نمایید.

حداکثر زمان پذیرش  برای نمونه‌های برخی آزمایشگاه‌ها به شرح زیر است:

پذیرش نمونه آزمایشگاه‌های XPS و FESEM متوقف شده است.

X-Ray: پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/12/7 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1401 انجام خواهد شد.

TEM: پذیرش نمونه در تاریخ 1400/11/13 متوقف شده است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1401 انجام خواهد شد.

DLS: پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/12/10 انجام خواهد شد.

ICP: پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/11/20 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1401 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه آنالیز مهندسی شیمی و نفت: پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/12/20 انجام خواهد شد.

AFM مقیم: پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/12/10 انجام خواهد شد.

AFM دانشکده فیزیک: آخرین تاریخ ارسال 1400/12/16 ولی اگر تحویل حضوری باشد تا 1400/12/22 نمونه پذیرش می شود.ولی تاریخ تحویل نتایج باید با کارشناس آزمایشگاه هماهنگ شود.

آزمایشگاه سنتز و شیمی مواد پیشرفته: پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/11/17 انجام خواهد شد.

TOC مرکز بیوشیمی: پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/12/20 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه اکوستیک: پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/12/1 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه آنالیز حرارتی: پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/12/18 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1401 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه آب و فاضلاب پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست: پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/12/21 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه فیزیک سطح و لایه نازک: ذیرش نمونه تا تاریخ 1400/12/15 انجام خواهد شد.

آزمون BET:  پذیرش نمونه تا تاریخ 1400/12/15 انجام خواهد شد.