1400/08/26

توقف پذیرش آزمون NMR تا اطلاع بعدی

به اطلاع متقاضیان خدمات آزمون NMR می‌رساند که به دلیل تعمیرات دستگاه NMR ارائه خدمات این آزمون تا حداقل اول دی‌ماه 1400 متوقف شده است.