1400/04/05

تعطیلی مرکز خدمات آزمایشگاهی در روزهای برگزاری آزمون سراسری

به پیشنهاد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تأیید هیئت رئیسه دانشگاه و با توجه به شرایط موجود و لزوم رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی اعلام‌شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، دانشگاه و مرکز خدمات آزمایشگاهی در روزهای برگزاری آزمون سراسری 1400، چهارشنبه و شنبه 9 و 12 تیرماه تعطیل است.