1400/03/30

آغاز پذیرش نمونه جدید و نوبت دهی آزمون XPS

پذیرش نمونه جدید و نوبت‌دهی آزمون XPS پس از یک وقفه‌ از تاریخ سه شنبه 1 تیرماه آغاز می‌شود. متقاضیان می‌توانند برای اخذ نوبت و کسب اطلاعات بیشتر با (شماره تماس 8-66166246 داخلی 113 یا 122) تماس حاصل فرمایند و برای کسب اطلاعات تعرفه به وب‌سایت مرکز خدمات آزمایشگاهی به آدرس http://centrallab.sharif.ir مراجعه کنند.