1400/03/01

دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 17025 توسط مرکز خدمات آزمایشگاهی

گواهینامه استاندارد ایزو 17025 مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف صادر شد و تا سال 1404 اعتبار دارد.

 

آرشیو ماهانه

-->