1400/02/08

فعالیت مرکز خدمات آزمایشگاهی در هفته چهارم تعطیلی ایام کرونا

پیرو اطلاعیه محدودیت رفت‌وآمد و انجام فعالیت‌های دانشگاه و با توجه به ادامه این روند، فعالیت مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در هفته چهارم تعطیلی به صورت زیر ادامه خواهد یافت:

با توجه به نیاز انجام پژوهش‌های کاربردی و آزمون‌های مختلف، فقط پذیرش غیر حضوری (پستی) نمونه در این ایام امکان پذیر است. برای انجام این فرایند لازم است ضمن مراجعه به سایت، فرم مربوط دریافت، تکمیل و همراه نمونه ارسال گردد. اطلاعات ارتباطی به صورت کامل درج گردد که بخش پذیرش در صورت لزوم بتواند هماهنگی لازم را انجام دهد.

در هفته پیش رو (11 تا 15 اردیبهشت ماه 1400) پذیرش به صورت غیرحضوری از ساعت 10 تا 13 فعال است. لطفا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.

متقاضیان محترم لازم است جهت انجام امور و پذیرش نمونه آزمایشگاه‌های سایر مراکز و دانشکده‌های دانشگاه (غیر مقیم و همکار) از قبل با کارشناس مربوط به آن آزمایشگاه هماهنگ نمایند.

 با وجود انجام پذیرش غیر حضوری ممکن است  تاریخ ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده با تأخیر مواجه شود. جهت ارتباط با این مجموعه در این مدت  از طریق ایمیل مرکز به آدرس    clab@sharif.edu  اقدام فرمایید.