1400/02/07

برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف

مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه پردازش سریع ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف کرده است:

زمان اول:
لینک ثبت نام کارگاه: https://evnd.co/EXJRB
زمان: ۱۳ اردیبهشت ساعت ۱۰
مکان مجازی جلسه:‌ https://vc.sharif.edu/ch/hpc
 
همچنین برای عزیزانی که امکان شرکت در زمان اول را ندارند، تکرار کارگاه در زمان دیگری نیز برگزار می‌گردد:
 
زمان دوم (تکرار قبلی):
لینک ثبت نام کارگاه: https://evnd.co/rurx3
زمان: ۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۱
مکان مجازی جلسه:‌ https://vc.sharif.edu/ch/hpc
 
اطلاعات تکمیلی در وب‌سایت مرکز قرار خواهد گرفت:
 

آرشیو ماهانه

-->