1400/02/02

فعالیت مرکز خدمات آزمایشگاهی در ایام کرونا

پیرو اطلاعیه محدودیت رفت‌وآمد و انجام فعالیت‌های دانشگاه و با توجه به ادامه این روند، فعالیت مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به صورت زیر ادامه خواهد یافت:

با توجه به نیاز انجام پژوهش‌های کاربردی و آزمون‌های مختلف، پذیرش غیر حضوری (پستی) نمونه در این ایام امکان پذیر است. برای انجام این فرایند لازم است ضمن مراجعه به سایت، فرم مربوط دریافت، تکمیل و همراه نمونه ارسال گردد. اطلاعات ارتباطی به صورت کامل درج گردد که بخش پذیرش در صورت لزوم بتواند هماهنگی لازم را انجام دهد.

در هفته پیش رو (4 تا 8 اردیبهشت ماه 1400 ) پدیرش در روزهای شنبه، سه شنبه و چهارشنبه فعال است. لذا متقاضیان دارای مجوز ورود (برخی از دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف) می‌توانند در ساعات 10 الی 12 روزهای اعلام شده به صورت حضوری مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم لازم است جهت انجام امور و مراجعه به آزمایشگاه‌های سایر مراکز و دانشکده‌های دانشگاه (غیر مقیم و همکار) از قبل با کارشناس مربوط به آن آزمایشگاه هماهنگ نمایند.

 با وجود انجام پدیرش غیر حضوری ممکن است  تاریخ ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده با تأخیر مواجه شود.. جهت ارتباط با این مجموعه در این مدت  از طریق ایمیل مرکز به آدرس clab@sharif.edu اقدام فرمایید.