1400/01/30

اعتبارات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال 1400

اعتبارات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال 1400 اعلام شد:

1- 100 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 50 درصد ویژه اعضای هیأت علمی
2- 40 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری
3- 5 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 20 درصد ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان
همچنین 40 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 50 درصد ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق به قوت خود باقی است.
برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به خبر منتشرشده https://labsnet.ir/news/69333 در سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی labsnet.ir مراجعه کنید.