1400/01/18

تعطیلی مرکز خدمات آزمایشگاهی تا اطلاع ثانوی

پیرو اطلاعیه جدید دورکاری دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 1400/1/18 و محدودیت رفت‌وآمد و انجام فعالیت‌های دانشگاه به صورت دورکاری و بدون حضور فیزیکی، فعالیت مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف اعم از پذیرش نمونه و انجام تست تا اطلاع ثانوی متوقف و به بعد از تعطیلات موکول می‌شود. بدیهی است تاریخ ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده به تعویق خواهد افتاد. جهت ارتباط با این مجموعه در این مدت  از طریق ایمیل مرکز به آدرس clab@sharif.edu اقدام فرمایید.