1399/12/18

تعطیلی پذیرش مرکز در روز سه شنبه 26 اسفند در ساعت 13

پذیرش نمونه مرکز خدمات آزمایشگاهی در روز سه شنبه 26 اسفند از 8 صبح تا 13 انجام می شود. متقاضیان محترم لطفا برای پذیرش نمونه به صورت حضوری تا قبل از ساعت 13 مراجعه فرمایید.