1399/10/17

دهمین نشست مجازی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با حضور خانم دکتر ناصری مدیر مرکز خدمات آزمایشگاهی

پیرو سلسله نشست‌های مجازی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با حضور مدیران مراکز عضو این شبکه، دهمین نشست با حضور خانم دکتر نعیمه ناصری مدیر مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ پنجشنبه 18 دی ساعت 21 الی 22 در لایو اینستاگرام این شبکه برگزار می‌شود. برای شرکت در این برنامه می‌توانید از آدرس‌های زیر استفاده کنید:

سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی: www.labsnet.ir

آی دی اینستاگرام شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی: labsnet@

 

آرشیو ماهانه

-->