1399/09/08

دو طرح تخفیف جدید شبکه آزمایشگاهی ویژه دانشجویان و اعضای هیئت علمی

شبکه آزمایشگاهی به منظور حمایت از دانشجویان و اعضای هیئت علمی دو طرح جدید اعتباری را فعال نموده است.

1- طرح تخفیف به مناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور (5 میلیون ریال اعتبار، 90 درصد تخفیف)
زمان ثبت نام : 9 آذر تا 25 آذر
زمان استفاده از اعتبار : 16 آذر تا 30 دی ماه

2- طرح تخفیف ویژه اعضای هیئت علمی جوان/تمامی اعضای هیئت علمی که کمتر از 5 سال از تاریخ شروع فعالیت آنها به عنوان هیئت علمی گذشته است. (60 میلیون ریال اعتبار، 75 درصد تخفیف)
زمان ثبت نام و استفاده از طرح : 8 آذر ماه تا 30 اسفند ماه
 
برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به دو خبر منتشرشده https://labsnet.ir/news/69068 و https://labsnet.ir/news/69070 در سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی labsnet.ir مراجعه کنید.