1399/07/10

جایگاه برتر مرکز خدمات آزمایشگاهی در رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های کشور

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در ارزیابی و رتبه‌بندی سال ۱۳۹۸ مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی، در عرصه ارائه خدمات آزمایشگاهی به جامعه علمی کشور، موفق به کسب رتبه نخست در میان آزمایشگاه‌های مراکز دانشگاهی کشور و رتبه چهارم در میان اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور گردید. بدیهی است کسب این موفقیت به پشتوانه همکاری و همیاری کلیه آزمایشگاه‌های فعال در دانشگاه و نیز تجربه و تخصص همکاران فرهیخته میسر گردیده است.