1399/06/02

آغاز مجدد پذیرش و نوبت دهی آزمون XPS

پذیرش نمونه جدید و نوبت‌دهی آزمون XPS پس از یک وقفه‌ از تاریخ یکشنبه 2 شهریورماه آغاز می‌شود. متقاضیان می‌توانند برای اخذ نوبت و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان پذیرش (شماره تماس 8-66166246 داخلی 102یا 113) تماس حاصل فرمایند و برای کسب اطلاعات تعرفه به وب‌سایت مرکز خدمات آزمایشگاهی به آدرس http://centrallab.sharif.ir مراجعه کنند.