1399/04/15

آغاز به کار مجدد آزمایشگاه آب و فاضلاب

پذیرش نمونه آزمایشگاه آب و فاضلاب که به دلیل جابجایی محل آزمایشگاه و آماده نبودن به طور موقت متوقف شده بود از تاریخ یکشنبه 99/4/15 آغاز شد. برای هماهنگی با کارشناس آزمایشگاه می‌توانید با شماره تماس 66022735 تماس حاصل فرمایید.