1399/04/08

اطلاعیه توقف مجدد پذیرش آزمایشگاه آب و فاضلاب

با توجه به عدم آمادگی لازم برای انجام آزمون، پذیرش نمونه آزمایشگاه آب و فاضلاب تا اطلاع بعدی متوقف شد.