1399/04/04

راه‌اندازی مجدد دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدانی FESEM آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

پذیرش آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شریف، از روز شنبه هفتم تیرماه 1399 آماده ارائه خدمات به پژوهشگران و علاقه‌مندان استفاده از این دستگاه است.

تعرفه سال 1399 برای هر ساعت تصویربرداری و آنالیز 3,480,000 ریال، پوشش‌دهی 10 نانومتری طلا هر نمونه 180,000 ریال، پلاتین هر نمونه 300,000 ریال و کربن هر نمونه 150,000 ریال است.

تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه شریف 25درصد، تخفیف دانشجویان سایر دانشگاه‌ها 20درصد و برای سایر متقاضیان 10درصد تخفیف تا پایان مردادماه درنظر گرفته شده است.