1399/03/21

اطلاعیه ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی

در ادامه تمدید طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، از تاریخ شنبه 10 خرداد تا اطلاع بعدی، ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی از ساعت 8 تا 14:30 است.