1399/03/17

اطلاعیه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای ثبت‌نام اعضای هیئت علمی در باشگاه مشتریان

اعضای هیئت علمی از این پس می توانند با ارسال عدد 10 به سامانه پیامکی 2163103500 درخواست خود را برای عضویت ارسال نموده تا کارشناسان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایشان را در شبکه ثبت نام کنند.