1399/03/13

اصلاحیه دوم خبر نوبت دهی آزمون XPS

به دلیل مشکل ایجادشده برای دستگاه XPS در حال حاضر انجام تست نمونه‌های قبلی از امروز سه شنبه 99/3/13 متوقف شده است و اطلاعیه جدید برای شروع مجدد انجام تست و پذیرش نمونه جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.