1399/02/30

اصلاحیه خبر نوبت دهی آزمون XPS

به دلیل ادامه شرایط موجود و صف نمونه‌های قبلی، اطلاعیه نوبت‌دهی و پذیرش نمونه آزمون XPS در سال 99 متعاقباً اعلام خواهد شد. این تاریخ به طور تقریبی در شهریورماه سال جاری خواهد بود.