1399/01/19

اطلاعیه ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی

در ادامه محدودیت تردد با تمدید طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، از تاریخ شنبه 23 فروردین تا اطلاع بعدی، ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی از ساعت 8 تا 13 است. لازم به ذکر است به دلیل محدودیت ساعت کاری برای پذیرش مرکز و آزمایشگاه‌ها، انجام آزمایش و ارسال نتایج ممکن است با کمی تأخیر نسبت به روال عادی انجام شود. برای آگاهی از زمان دقیق‌تر ارسال نتایج با پذیرش مرکز خدمات آزمایشگاهی یا آزمایشگاه مربوطه تماس حاصل فرمایید.