1399/01/16

توقف پذیرش نمونه آزمایشگاه آب و فاضلاب به دلیل جابجایی

به دلیل انتقال آزمایشگاه‌های انستیتو آب و انرژی، پذیرش نمونه برای این آزمایشگاه‌ها تا تاریخ 7 اردیبهشت متوقف و در اولین فرصت پس از جا‌به‌جا شدن آزمایشگاه‌ها اطلاع‌رسانی و پذیرش نمونه آغاز خواهد شد.