1399/01/16

اطلاعیه ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی تا اطلاع ثانوی

در پی تمدید طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و اطلاعیه ستاد پیشگیری و مقابله با شیوع کرونا دانشگاه شریف، از تاریخ شنبه 16 فروردین تا اطلاع ثانوی ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی از ساعت 8 تا 13 است.