1398/11/15

پذیرش نمونه در پایان سال 98

به اطلاع متقاضیان گرامی می­‌رساند، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال جاری و به دلیل تلاش این مرکز برای ارسال نتایج در زمان مقرر،‌ خواهشمند است  به هنگام پذیرش از تاریخ پاسخ‌دهی آزمون موردنظر با تماس با  واحد پذیرش آگاهی یابید. بدیهی است که در مورد آزمون‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹8 امکان انجام آزمون وجود نداشته باشد،‌ آزمون و اعلام نتایج به سال آینده موکول خواهد شد، لذا از سپردن نمونه‌هایی که ممکن است با گذر زمان آسیب ببینند اجتناب نمایید. ضمناً مرکز خدمات آزمایشگاهی از تاریخ 98/12/28 تا 98/1/16 تعطیل است.

حداکثر زمان پذیرش  برای نمونه‌های برخی آزمایشگاه‌ها به شرح زیر است:

X-Ray: پذیرش نمونه تا تاریخ 98/12/10 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1399 انجام خواهد شد.

TEM: پذیرش نمونه تا تاریخ 98/12/07 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1399 انجام خواهد شد.

DLS: پذیرش نمونه تا تاریخ 98/12/14 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1399 انجام خواهد شد.

ICP: پذیرش نمونه تا تاریخ 98/12/01 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1399 انجام خواهد شد.

GC-Mass: پذیرش نمونه تا تاریخ 98/12/14 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1399 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش‌های نانومتری: پذیرش نمونه تا تاریخ 98/12/14 است.

مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز نیمه هادی: پذیرش نمونه تا تاریخ 98/12/20 است.

آزمایشگاه آب و فاضلاب انستیتو آب و انرژی: پذیرش نمونه تا تاریخ 98/12/20 است.

پژوهشکده علوم و فناوری نانو: پذیرش نمونه تا تاریخ 98/12/10 است.

آزمایشگاه‌ مرکزی دانشکده شیمی: پذیرش نمونه تا تاریخ 98/12/12 است.