1398/09/18

طرح اعتباری جدید شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به مناسبت روز دانشجو

به اطلاع می‌رساند شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به مناسبت روز دانشجو اعتبار 100هزار تومانی با درصد استفاده %100 برای کلیه دانشجویان در نظر گرفته است.
مهلت ثبت‌نام این طرح تا 20 آذرماه و مهلت استفاده از آن تا 30 آذرماه است.

ثبت‌نام و فعال‌سازی طرح نیز از طریق باشگاه مشتریان شبکه به نشانی my.labsnet.ir انجام می‌شود. بارگذاری کارت دانشجویی نیز الزامی است.