1398/04/23

اختلال در سیستم تلفن مرکز خدمات آزمایشگاهی

ضمن تشکر از صبوری  متقاضیان محترم 

به اطلاع می رساند سیستم تلفن و پیغام گیر مرکز خدمات آزمایشگاهی تا اطلاع ثانوی دچار اختلال خواهد بود .