1398/04/23

جایگاه برتر مرکز خدمات آزمایشگاهی در رتبه بندی آزمایشگاه های کشور 

جایگاه برتر مرکز خدمات آزمایشگاهی در رتبه بندی آزمایشگاه های کشور 

مزکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در پنجمین سال دوره ارزیابی و رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‎های راهبردی، در عرصه ارایه خدمات آزمایشگاهی به جامعه علمی کشور، موفق به کسب رتبه هشتم کشوری در میان 290 آزمایشگاه عضو شبکه گردید. بدیهی است که کسب این موفقیت به پشتوانه ی همکاری وهمیاری آزمایشگاه های ارزشمند دانشگاه و نیز تجربه و تخصص همکاران فرهیخته دانشگاه بدست آمده است .

لینک خبر