1398/02/28

طرح تخفیف اعتباری 100 درصدی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شبکه آزمایشگاهی به منظور افزایش استفاده از طرح های تخفیف، اعتباری 100 درصدی به مبلغ 500 هزار ریال برای اعضای جدید باشگاه مشتریان شبکه در نظر گرفته است. این اعتبار در قالب کد تخفیف است.

متقاضیان در صورت عضویت در باشگاه مشتریان علاوه بر اینکه می‌توانند از طرح‌های تخفیف موجود استفاده نمایند، با استفاده از کد تخفیف 98225 و از طریق لینک زیر می‌توانند از 500 هزار ریال اعتبار 100 درصدی نیز استفاده نمایند.

https://labsnet.ir/page/4940

مهلت ثبت نام برای دریافت اعتبار تا مورخ 31 خرداد 98 و مهلت استفاده از اعتبار تا 31 شهریور 98 است.

همچنین متقاضیان می‌توانند کد تخفیف دیگری را به هنگام ثبت درخواست خود با مراجعه به پذیرش دریافت کنند.