1398/01/21

طرح تخفیف بهار 98 شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

طرح‌های تخفیف بهار 98 ویژه اعضای هیأت علمی سراسر کشور و اعضای باشگاه مشتریان برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از همه مراکز عضو (قطعی و آزمایشی) شبکه فعال شده است.

مهلت ثبت‌نام اشخاص تا 31 خرداد 98 است.

به هر عضو هیأت علمی، 30 میلیون ریال اعتبار با 30 درصد تخفیف و به هر عضو باشگاه مشتریان شبکه، 10 میلیون ریال اعتبار با 20 درصد تخفیف تخصیص داده می‌شود.

نکته مهم: هر شخص از زمان ثبت‌نام و فعال‌سازی اعتبار، 3 ماه مهلت استفاده از اعتبار را دارد.

برای آگاهی از طرح‌های تخفیف و راهنمای ثبت‌نام طرح‌ها به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://labsnet.ir/page/2178