1397/12/27

تمدید مهلت استفاده از اعتبار خدمات آزمایشگاهی

به اطلاع می‌رساند با توجه به درخواست مکرر همکاران، مهلت استفاده از اعتبار خدمات آزمایشگاهی (گرنت شریف) سال 1397 تا 15 اردیبهشت‌ماه 1398 تمدید می‌گردد.