1397/12/04

پذیرش نمونه‌های مرکز خدمات آزمایشگاهی در پایان سال 97

به اطلاع متقاضیان گرامی می­‌رساند، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال جاری و به دلیل تلاش این مرکز برای ارسال نتایج در زمان مقرر،‌ خواهشمند است  به هنگام پذیرش از تاریخ پاسخ‌دهی آزمون موردنظر با تماس با  واحد پذیرش آگاهی یابید. بدیهی است که در مورد آزمون‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹7 امکان انجام آزمون وجود نداشته باشد،‌ آزمون و اعلام نتایج به سال آینده موکول خواهد شد. لذا از سپردن نمونه‌هایی که ممکن است با گذر زمان آسیب ببینند اجتناب نمایید. مرکز خدمات آزمایشگاهی از تاریخ 97/12/28 تا 98/1/17 تعطیل است.

* پذیرش نمونه‌های XRD و ICP جهت ارسال نتایج در سال جاری تا تاریخ 97/12/8 است.