1397/11/17

تخفیف ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران (20+20) برای تمام آزمون‌ها

به استحضار می‌رساند مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف نیز در طرح جدید شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با عنوان «تخفیف ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران (20+20)» مشارکت کرده است.
اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور تا تاریخ 25 بهمن 97  فرصت دارند تا در این طرح ثبت‌نام کنند و تا 25 اسفند 97 از آن بهره‌مند گردند.
 در صورت ثبت نام، به هر عضو هیأت علمی 40 میلیون ریال (معادل 4 میلیون تومان) اعتبار اختصاص می‌یابد که  20 درصد از هزینه خدمات آزمایشگاه را آزمایشگاه‌هایی که در طرح مشارکت کرده‌اند پوشش می‌دهند. این آزمایشگاه‌ها کلیه خدمات خود در قالب این طرح را با ۲۰ درصد تخفیف افزوده ارائه می‌کنند. به این ترتیب متقاضیان از پرداخت ۴۰ درصد از هزینه خدمات معاف می‌شوند. 
علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت درخواست در  https://labsnet.ir/page/4867  تا ۲۵ اسفندماه از اعتبار و تخفیف این طرح بهره‌مند گردند. شایان ذکر است کسانی که این طرح را انتخاب می‌نمایند، نمی‌توانند از سایر اعتبارات شبکه و تخفیف‌های مرکز استفاده نمایند.