1397/10/08

تعطیلی پذیرش مرکز خدمات آزمایشگاهی در روز یکشنبه 97/10/9

به استحضار متقاضیان گرامی می رساند، واحد پذیرش مرکز خدمات آزمایشگاهی در روز یکشنبه 97/10/9 از ساعت 10:30 الی 12:00 تعطیل می باشد.