1397/06/31

آئین نامه نوبت دهی آزمون SEM

آئین نامه نوبت دهی آزمون SEM

 • نوبت دهی آزمون SEM  به یکی از دو صورت زیر انجام می گیرد.

الف) براساس مدت زمان درخواست شده توسط متقاضی: در این روش به کل زمان مورد درخواست متقاضی نوبت داده می شود. هزینه آزمون طبق بند بعدی محاسبه و اخذ می­گردد

ب) در شرایطی که متقاضی زمان مشخصی اعلام نمی کند، براساس زمان تعیین شده برحسب تعداد نمونه طبق جدول زیر

 

تعداد نمونه

زمان تقریبی مورد نیاز (دقیقه)

1

15

2

25

3

35

4

40

5

50

6

55

7

70

8

75

9

85

10

95

11

105

12

110

13

120

14

130

15

140

 

 

زمان آماده سازی:

n : تعداد نمونه

115 min :  7 ≤n

8 n 30 min  : 14
.

.
.

 • جهت رزرو نوبت، هزینه نوبت آزمون SEM طبق زمان تعیین شده (در صورت انتخاب روش ب طبق ستون دوم) به یکی از دو روش بالا براساس تعرفه مصوب بطور کامل اخذ می­گردد و پیش فاکتور صادر می­شود و در صورتی که زمانی کمتر از میزان نوبت رزرو شده استفاده گردد، بازپرداخت مابقی امکان پذیر نیست.
 • در روش الف، در صورتی­که زمانی کمتر از میزان نوبت رزرو شده استفاده گردد و مدت آن بیش از 10 دقیقه باشد استفاده از زمان باقی مانده در نوبتی دیگر بلامانع است.
 • در روش ب، در صورتی­که متقاضی حین استفاده از دستگاه به دلیل نامناسب بودن نمونه­ها از ادامه کار منصرف شود و اپراتور موضوع را تایید کند، استفاده از زمان باقی­مانده در نوبتی دیگر بلامانع است.(حداقل زمان محاسبه شده، معادل زمان یک نمونه است)
 • بعد از پایان آزمون، در صورت افزایش زمان، متناسب با زمان آزمایش و هزینه­های آماده­سازی نمونه، هزینه کل محاسبه و مابه تفاوت دریافت می­شود و فاکتور صادر می­گردد.
 • در صورتی که تعداد نمونه­های متقاضی بیش از تعداد نمونه نوبت گرفته شده، باشد؛ برای نمونه های اضافی مجددا باید نوبت بگیرد.
 • متقاضی تنها یکبار می­تواند تا ۲۴ ساعت قبل از زمان آزمون با ارسال ایمیل به  clab@sharif.eduکتبا درخواست تغیر نوبت آزمون  به بازه ای دیگر و یا انصراف را بنماید. امکان لغو درخواست، انصراف  و استرداد وجه بعد از این زمان وجود ندارد.. در صورت  درخواست جابجایی نوبت ایشان به اولین بازه قابل حصول جابجا خواهد شد. هر جابجایی برای دفعات بعد با کسر از 15%  هزینه پرداخت شده، انجام خواهد شد.
 • در صورت عدم انجام آزمایش به دلیل عدم حضور متقاضی یا عدم ارسال نمونه توسط ایشان، وجه پرداخت شده مسترد نخواهد شد.
 • در صورتی که به دلیل خرابی­های احتمالی میکروسکوپ یا مشکلات دیگر  آزمایشگاه نتواند در موعد مقرر آزمایش را انجام دهد و نیاز به جابجایی نوبت ها باشد،‌ در صورتی که زمان جدید برای متقاضی مناسب نباشد ایشان میتوانند تقاضای لغو درخواست و استرداد وجه را بنمایند. در این صورت کل وجه دریافتی مسترد خواهد گردید.
 • جهت انجام امور مربوط به پذیرش و آماده­سازی نمونه متقاضی می­بایست یک ساعت قبل از زمان شروع نوبت به آزمایشگاه مراجعه نماید.
 • زمان نوبت­های داده شده تقریبی اند و ممکن است حدود 1 ساعت تاخیر داشته باشند. برای تاخیرهای بیشتر به متقاضی اطلاع داده خواهد شد.