1397/05/06

اطلاعیه تخفیف های ویژه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

تخفیف ویژه برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در مراجعه به آزمایشگاه ­های پژوهشی طرف قرارداد

پیرو عقد قراردادهای همکاری با مرکز خدمات آزمایشگاهی، دانشجویان و اعضا هیئت ­علمی دانشگاه صنعتی شریف با ارائه معرفی نامه از طرف مرکز خدمات آزمایشگاهی به سازمان­ها و دانشگاه ­های طرف قرارداد زیر می­ تواننند از تخفیف­ های اعلامی، استفاده کنند.

مرکز  پژوهش متالورژی رازی:  تخفیف 20% بر روی تمام آزمون­ها و تخفیف 30% بر روی آزمون­های XRD، XRF و SEM

دانشگاه علوم پزشکی مشهد:  تخفیف 20% بر روی تمام آزمون­ها

دانشگاه شیراز:  تخفیف 20% بر روی تمام آزمون­ها

دانشگاه دامغان:  تخفیف 10% بر روی تمام آزمون­ها

بنیاد علوم کاربردی رازی  :  تخفیف 20% بر روی تمام آزمون­ها

پزوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری:  تخفیف 10% بر روی تمام آزمون­ها

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران:  تخفیف 20% بر روی تمام آزمون­ها

شرکت آرا کاوش پژوه:  تعرفه خدمات کالیبراسیون برای آزمایشگاه­ های مقیم و همکار مرکز با احتساب 30% تخفیف و برای سایر آزمایشگاه ­های دانشکده ­ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه که معرفی شوند با احتساب 20% تخفیف