1397/05/06

آغاز خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)

آغاز خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM):

خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) مرکز تا اطلاع ثانوی با 20% تخفیف ارائه می شود. جهت گرفتن نوبت و ثبت درخواست با پذیرش ارتباط برقرار کنید.