1397/05/06

اطلاعیه مهم: مرکز خدمات آزمایشگاهی روز یکشنبه مورخ 96/12/26 ظهر (از ساعت 12:00 الی 14:00) و روز دوشنبه 96/12/28 تمام روز پاسخ گوی متقاضیان نمیباشد. شروع فعالیت مرکز در سال جدید ۱۴ فروردین است.

اطلاعیه مهم: مرکز خدمات آزمایشگاهی روز یکشنبه مورخ 96/12/26 ظهر (از ساعت 12:00 الی  14:00) و روز دوشنبه 96/12/28 تمام روز پاسخ گوی متقاضیان نمیباشد. شروع فعالیت مرکز در سال جدید  ۱۴ فروردین است.

اطلاع متقاضیان گرامی می­ رساند باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال جاری، و به دلیل تلاش این مرکز برای ارسال نتایج در زمان مقرر،‌ خواهشمنداست  به هنگام پذیرش از تاریخ پاسخ ­دهی آزمون موردنظر با تماس با  واحد پذیرش  آگاهی یابید. بدیهی است که در مورد آزمون هایی که تا پایان سال ۱۳۹۶ امکان انجام آزمون وجود نداشته نباشد،‌ آزمون و اعلام نتایج به سال آینده موکول خواهد شد. لذا از سپردن نمونه هایی به مرکزکه ممکن است با گذر زمان آسیب ببینند اجتناب نمایید. مرکز خدمات آزمایشگاهی از تاریخ 96/12/28 تا 97/1/13 تعطیل می باشد.