1397/05/06

به اطلاع می­رساند در راستای بهبود راه­های ارتباطی مرکز خدمات آزمایشگاهی با متقاضیان، شماره تماس­های 8-66166246 بصورت متمرکز در دسترس می­باشند. داخلی ­های مربوطه در قسمت "تماس با ما" قابل مشاهده است.

 به اطلاع می­رساند در راستای بهبود راه­های ارتباطی مرکز خدمات آزمایشگاهی با متقاضیان، شماره تماس­های 8-66166246 بصورت متمرکز در دسترس می­باشند. داخلی ­های مربوطه در قسمت "تماس با ما" قابل مشاهده است.