1397/05/06

اطلاعیه مهم درخصوص ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعیه مهم در خصوص ارایه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف


"پیرو هماهنگی با مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه، و به منظور تسهیل در ارایه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند تا سقف حمایت های تعیین شده ی معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی، که در معرفی نامه ای که در هنگام درخواست خدمات به مرکز ارایه میکنند قید میشود، از خدمات این مرکز بدون نیاز به پرداخت وجه بهره مند شوند."