1397/05/06

انتخاب سرکار خانم الهام بازیار کارشناس آزمایشگاه X-Ray به عنوان کارشناس منتخب سال 95 (96/6/14)

انتخاب سرکار خانم الهام بازیار کارشناس آزمایشگاه X-Ray به عنوان کارشناس منتخب سال 95

 بر اساس اعلام دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، با توجه به بررسی انجام شده بر اساس عملکرد مراکز عضو شبکه در سال 1395، سرکار خانم بازیار کارشناس آزمایشگاه X-Ray مرکز خدمات آزمایشگاهی به عنوان کارشناس منتخب سال 95، معرفی شدند.

مرکز خدمات آزمایشگاهی این انتخاب ارزشمند را به ایشان تبریک گفته و توفیقات روزافزون ایشان را آرزومند است.

لینک خبر:

http://labsnet.ir/news/59499