1397/05/06

جایگاه بالای مرکز در رتبه بندی آزمایشگاه های کشور (96/4/20)

جایگاه بالای مرکز در رتبه بندی آزمایشگاه های کشور

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در دومین سال حضور خود در عرصه ارایه خدمات آزمایشگاهی به جامعه علمی و صنعتی کشور و در جدید ترین رتبه بندی ازمایشگاه های کشور موفق به کسب رتبه دوم در بین 56 عضو شبکه آزمایشگاه های فن آوری نانو و رتبه پنجم کشوری در میان 119 آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور گردید. بدیهی است که کسب این موفقیت به پشتوانه ی همکاری و همیاری آزمایشگاه های ارزشمند دانشگاه و نیز تجربه و تخصص همکاران فرهیخته دانشگاه بدست آمده است.

لینک اخبار:

http://labsnet.ir/news/58938

http://nanolab.ir/index.php?actn=nv&id=58963&lang=1