1396/09/27

جایگاه بالای مرکز خدمات آزمایشگاهی در رتبه بندی آزمایشگاه های کشور

بازگشت

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در دومین سال حضور خود در عرصه ارایه خدمات آزمایشگاهی به جامعه علمی و صنعتی کشور و در جدید ترین رتبه بندی ازمایشگاه های کشور موفق به کسب رتبه دوم در بین 56 عضو شبکه آزمایشگاه های فن آوری نانو و رتبه پنجم کشوری در میان 119 آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور گردید. بدیهی است که کسب این موفقیت به پشتوانه ی همکاری و همیاری آزمایشگاه های ارزشمند دانشگاه و نیز تجربه و تخصص همکاران فرهیخته دانشگاه بدست آمده است.

نتایج سومین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‎های راهبردی اعلام شد (1396/04/11)

نتایج پانزدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو منتشر شد (13969/04/12)