شرکت خاتم پلیمر

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1400/07/09 از 10 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف