بنیاد علوم کاربردی رازی

 براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین بنیاد علوم کاربردی رازی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1399/12/28 از 20 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در بنیاد علوم کاربردی رازی