پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین پژوهشگاه شیمی و مهندس شیمی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1401/1/18 از 20 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در پژوهشگاه شیمی و مهندس شیمی