دانشگاه آزاد اسلامی

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1400/09/24 از 10 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در دانشگاه آزاد اسلامی